ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ |Hong Kong Travel Guide

ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൗതുക കാഴ്ചകൾ |Hong Kong Travel Guide

ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൗതുക കാഴ്ചകളാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് .
ഏതു രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾക്കും നിങ്ങള്ക്ക് എന്റെ ഓഫീസിസുമായി ബന്ധ പെടാവുന്നതു ആണ് .,വ്യത്യസ്തമായ യാത്ര അനുഭവങ്ങളും ,ഭക്ഷണരീതികളും നിങ്ങൾക്കു ഈ ചാനലിൽ കാണാം ,യാത്ര ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്റെ സ്ഥാപനമായ Royalsky Holidays-സുമായി ബന്ധപെടുക
Tour Destinations: Thailand, Malaysia, Singapore, Hong Kong,Mccau,Cambodia, Maldives, Bali, Andaman, Philippines, Dubai, Sri Lanka, Vietnam etc.
എല്ലാമാസവും തായ്‌ലാൻഡിലേക്കു ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ,ഈ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചാൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ,ഗ്രൂപ്പ് ടൂറുകൾക്കു പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് തനിച്ചും യാത്രചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്
+91 920 772 1800,
+91 920 776 3800,
+91 920 774 1800
+91 920 775 1800
+91 920 776 1800
+91 952 687 1800
+91 920 776 2800
+91 960 589 0630
കൂടുതൽ യാത്ര വിശേഷങ്ങൾക്കായി
എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് : https://goo.gl/PpGHR8 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ .
എന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജ് ലിങ്ക് : https://goo.gl/yWTG96 ലൈക് ചെയ്യുകയും,കൂട്ടുകാർക്കു ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ?
—————————————————
#HongKongMalayalam #HareesAmeerali #RoyalskyHolidays
*Video Playlist*

Food Varieties : https://tinyurl.com/y2o4yj9m

Thailand : https://tinyurl.com/y2rbqsxj
https://tinyurl.com/y2hjvwqz

Singapore : https://tinyurl.com/y2s5b6dg

Philippines : https://tinyurl.com/y5lzzpec

Cambodia : https://tinyurl.com/yyxmoyu3

Sri Lanka : https://tinyurl.com/y3gf8rpj

Indonesia : https://tinyurl.com/y3dyw7yo

[optin-cat id=7010]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *